en_GB englishes_ES españolpl_PL polski
13 czerwca 2017

ZAMELDOWANIE

Powrót do wpisu.

Empadronamiento/Zameldowanie.

 • Co to?   Certyfikat zameldowania.
 • Po co? Potwierdza zameldowanie na terenie Hiszpanii, potrzebny do uzyskania karty SIP (ubezpieczenia zdrowotnego), otrzymania pozwolenia na pobyt, starania się o zasiłek dla bezrobotnych, zapisanie dzieci do szkół itp.
 • Jak i Gdzie ? Informacja poniżej.
 • Koszt? bezpłatnie

 

Jak i gdzie??

Oczywiście musimy umówić się na cita previa.

Jakie dokumenty są potrzebne do zameldowania ?

Dokumenty osobiste:

 1. Osoby pełnoletnie
  • Obywatele Hiszpanii : D.N.I., Prawo jazdy hiszpańskie, ważny paszport (orygiał i kopia) .
  • Obywatele UE: Numer NIE, ważny paszport (oryginał i kopia) lub dowód osobisty .
  • Obywatele spoza UE: ważny paszport (oryginał i kopia)  i karta rezydenta Hiszpanii.
 2. Osoby niepełnoltenie
  • Dowód osobisty lub paszport (oryginał i kopia).
  • żeby zameldować dziecko poza tzw. domem rodzinnym należy mieć potwierdzenie ( zezwolenie lub zgodę) obojga rodziców/wychowawców. ( potwierdzenie tożsamości przez kopię dowodu, paszportu).
  • W przypadku separacji małożonków należy przedstawić również wyrok sądu/przyznanie opieki nad dzieckem.

Dokumenty dotyczące miejsca zamieszkania:

1. Jeśli mieszkanie jest własnością osoby ubiegającej się o zameldowanie

Należy przedstawić :

 • ostatnią fakturę za telefon stacjonarny, wodę, gaz, światło,
 • ostatni wykaz podatku od nieruchomości tzw. I.B.I.
 • wypis z Księgi wieczystej lub  wypis nieruchomości (dokument potwierdzający własność).

2. Jeśli mieszkanie jest wynajmowane

 • Kontrakt na daną osobę, ostatni rachunek wynajmu.

Jeśli umowa wynajmu jest nieaktualna należy dostarczyć ostatnie potwierdzenie opłaty wynajmu z potwierdzeniem od właściciela oraz kopią dowodu osobistgo właściciela.

3. Jeśli chcemy zameldować się w mieszkaniu innej osoby

Należy zaprezentować:

 •  zezwolenie właściela mieszkania.
 • Potwierdzenie, dokumenty dotyczące mieszkania wg ww dokumentów dla właścicela nieruchmości ( ostatnia faktura, kopia dowodu właściciela ) .

Jeśli posiadamy już wszystkie potrzebne dokumenty, możemy umówić się na spotkanie .

Gdzie?

Należy udać się do Departametu Statystyki.

Jak?

 • Telefonicznie :

965 92 65 82 o 965 92 25 57,

od 9:00 ado  17: 00 od poniedziałku do czwartku,

od e 9:00 do  13:00 h. w piątki .

 

Dokument zostanie wydany na miesjcu :).

W moim przydadku miałam umowę, plus potwierdzenie właściciela, ale konieczne było dostarczenie ostatniej faktury, ale na szczęście zdążyłam przed zamknięciem Urzędu. 😉

Powrót do wpisu.